Notícies


Primera sessió ordinària del Consell de Comú

Casa Comuna ha acollit la primera sessió ordinària del Consell de Comú d’aquest mandat. Presidida pels cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina, ha servit per aprovar la constitució de la Junta de Govern. Els membres són:  

- Hble. Sr. Josep Majoral Obiols, cònsol major 

- Hble. Sra. Mireia Codina Lucas, cònsol menor

- Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles, consellera de Finances

- Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez, conseller de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat

- Hble. Sra. Maria Servat Codina, consellera de Social 

- Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros, conseller d’Urbanisme i Cadastre

- Hble. Sr. Cristià March Vives, conseller de Circulació i Aparcaments 

- Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají, consellera de Cultura i Educació 

- Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta, consellera de Turisme i Esports 

 

També s’ha aprovat la creació i la composició de les 7 comissions:

COMISSIÓ DE FINANCES

Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles - Presidenta

Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají

Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta

Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault

 

COMISSIÓ DE MANTENIMENT, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez - President

Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles

Hble. Sra.  Maria Servat Codina

Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset

 

COMISSIÓ DE SOCIAL

Hble. Sra. Maria Servat Codina - Presidenta

Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles

Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros

Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu

COMISSIÓ CIRCULACIÓ-APARCAMENTS

Hble. Sr.  Cristià March Vives - President

Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez

Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta

Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu

 

COMISSIÓ DE CULTURA I EDUCACIÓ

Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají - Presidenta

Hble. Sr. Cristià March Vives

Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros

Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu

COMISSIÓ D’URBANISME I CADASTRE

Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros - President

Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez

Hble. Sr. Cristià March Vives

Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault

 

COMISSIÓ DE TURISME I ESPORTS

Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta - Presidenta

Hble. Sra. Maria Servat Codina

Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají

Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset

 

En el marc de la sessió s’han nomenat dos càrrecs de confiança del cònsol major: la secretària general, Judith Albós, i la interventora, Montserrat Neras, que han jurat els seus càrrecs.

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat el nomenament dels membres dels consells d’administració de les societats Camparabassa, S.A., Escola Bressol Laurèdia, S.A.U., Sasectur, S.A.U. i Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U.

Camprabassa, S.A.

 • Hble. Sr. Josep Majoral Obiols - president
 • Hble. Sra. Mireia Codina Lucas  – vicepresidenta
 • Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles – tresorera
 • Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez – vocal
 • Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault – vocal
 • Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell d’administració

A aquests càrrecs, s’ha d’afegir el membre del Consell d’Administració elegit en la Junta General Ordinària de data 12 d’octubre del 2011:

- Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria - vocal 

 

Escola Bressol Laurèdia, S.A.U.

 • Hble. Sr. Josep Majoral Obiols - president
 • Hble. Sra. Mireia Codina Lucas  – vicepresidenta
 • Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles – tresorera
 • Hble. Sra. Maria Servat Codina – vocal
 • Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros – vocal
 • Hble. Sra. Maria Angela Aché Feliu - vocal
 • Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell d’administració

 

Sasectur, S.A.U.

 • Hble. Sr. Josep Majoral Obiols - president
 • Hble. Sra. Mireia Codina Lucas  – vicepresidenta
 • Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles – tresorera
 • Hble. Sra. Maria Servat Codina – vocal
 • Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta – vocal
 • Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset– vocal
 • Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell d’administració

 

Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U.

 • Hble. Sr. Josep Majoral Obiols - president
 • Hble. Sra. Mireia Codina Lucas  – vicepresidenta
 • Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles – tresorera
 • Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta – vocal
 • Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault – vocal
 • Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell d’administració

 

El cònsol major ha proposat com a figura del bander del Comú a l’Honorable Senyor Rossend Duró Sánchez.

El darrer punt de l’ordre del dia ha estat el nomenament dels deseners i manadors dels diferents quarts:  

QUART DE BAIX

Desener: Sr. Miquel Castelló Duró

QUART DE DALT

Desener: Sr. Marc Malea Ribes

QUART D’AIXIRIVALL

Desener: Sr. Josep Torné Estrella i manador: Sr. Jordi Fité Canet

QUART D’AUVINYÀ

Desener: Sr. Antoni Font Piguillem i manador: Sr. Ricard Vicens Rodríguez

QUART DE BIXESSARRI

Desener: Sr. Jordi Carboné Aixàs i manadora: Sra. Maria Isabel Aguilar Ribot

QUART DE FONTANEDA

Desener: Sr. Jordi Sancho Martell i manadora: Sra. Andrea Besolí Thomas

QUART DE NAGOL

Desener: Sra. Mireia Martí Santolària i manadora: Sra. Èrica Baron Duró