Notícies


La substitució de la il·luminació de l’avinguda Verge de Canòlich reduirà notablement la contaminació lumínica i suposarà un estalvi del 77% en el consum

Els propers dies es canviarà la il·luminació dels 100 fanals dobles que hi ha al llarg de l’avinguda Verge de Canòlich passant de làmpades de vapor de sodi  alta pressió a LED. S’aconseguirà una llum més neutra, més agradable i amb un color més apropiat per a un nucli urbà.

L’objectiu és reduir la contaminació lumínica de la zona i també el consum energètic. De fet, amb aquesta modificació és passarà d’un consum de 50.000 watts a l’hora a 11.400 watts a l’hora. Suposarà doncs, un 77% d’estalvi en el consum. També significarà un estalvi en el manteniment ja que es minimitzen les intervencions del personal comunal degut a que la durada dels equips és molt superior a la dels actuals.

La inversió és de 26.600€. Si ens basem en les tarifes públiques de Mútua Elèctrica, la instal·lació estaria amortitzada en un període inferior a 2 anys ja que aquesta millora generaria uns estalvis aproximats d’uns 14.000€ anuals.

S’ha conservat l’estructura dels fanals que, aprofitant aquesta intervenció, s’han restaurant amb pintura.

Aquests treballs signifiquen un pas cap a la transformació de Sant Julià de Lòria cap a una parròquia més sostenible en l’àmbit energètic i mediambiental.