Notícies


L’oficina de Turisme registra a l’estiu un increment de visitants de més del 41% respecte el 2014

L’afluència de visitants a l’oficina de Turisme de la plaça Laurèdia durant els mesos de juliol i agost d’enguany ha registrat un considerable augment de més del 41% respecte el mateix període de l’any passat. Així, s’ha passat dels 8.959 visitants del 2104 als 12.647 de l’any en curs.

En el detall del mes, ha estat l’agost el que ha registrat l’increment més destacable passant de 5.397 persones a 8.128 entre l’any anterior i l’actual, mentre que al juliol del 2014 es van registrar 3.562 davant les 4.519 del 2015. Pel que fa a les visites guiades i al Santuari de Canòlich, les xifres s’han mantingut, tot i que en tots dos casos s’ha produït un lleuger decrement.

En concret, al 2014 es van fer 559 visites guiades i enguany 476, mentre que la xifra de persones que han volgut visitar Canòlich s’ha mantingut en torn a les 2.000 en els dos períodes.