Notícies


Es defineix l’organització i funcionament intern del Comú que s’estructurarà en 7 conselleries i comissions

Els dos cònsols lauredians, Josep Majoral i Mireia Codina, han validat l’organització i funcionament de la corporació per als propers 4 anys. Han quedat definides les conselleries i s’ha proposat la creació de les respectives comissions.

Els dos cònsols, acompanyats de tots els consellers de la majoria i de la minoria, han volgut informar personalment als treballadors comunals de la composició de les conselleries i de les comissions. Per això, durant la jornada d’avui, s’han desplaçat a totes les instal·lacions comunals.

Les set conselleries queden de la següent manera:

- Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles, consellera de Finances

- Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez, conseller de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat

- Hble. Sra. Maria Servat Codina, consellera de Social

- Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros, conseller d’Urbanisme i Cadastre

- Hble. Sr. Cristià March Vives, conseller de Circulació i Aparcaments

- Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají, consellera de Cultura i Educació

- Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta, consellera de Turisme i Esports

Pel que fa a les comissions, la de Finances, la d’Urbanisme i Cadastre i la de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat quedaran circumscrites al cònsol major. Les de Cultura i Educació, Turisme i Esports, Circulació i Aparcaments i Social a la cònsol menor.

Tindran la següent composició:

-       Comissió de Finances:

Presidenta: Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles

Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají

Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta

Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault

 

-       Comissió de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat:

President: Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez

Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles

Hble. Sra. Maria Servat Codina

Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset

 

-       Comissió de Social:

Presidenta: Sra. Maria Servat Codina

Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles

Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros

Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu

 

-       Comissió d’Urbanisme i Cadastre:

President: Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros

Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez

Hble. Sr. Cristià March Vives

Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault

 

-       Comissió de Circulació i Aparcaments:

President: Hble. Sr. Cristià March Vives

Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez

Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta

Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu

 

-       Comissió de Cultura i Educació:

Presidenta: Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají

Hble. Sr. Cristià March Vives

Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros

Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu

 

-       Comissió de Turisme i Esports:

Presidenta: Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta

Hble. Sra. Maria Servat Codina

Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají

Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset

 

Aquestes mesures se sotmetran a aprovació en el marc del proper consell de Comú.