Notícies


El Comú està acabant d’enllestir l’operatiu per fer els tests ràpids d’anticossos

Els Stop Labs per fer els tests ràpids d’anticossos s’ubicaran a l’aparcament del Prat Nou, situat just davant de l’edifici administratiu comunal. S’habilitaran sis veles per a les persones que es desplacin en vehicle i un altra per als vianants. Estaran unides entre elles formant un túnel de 5x30 metres.

Per a realitzar tasques de suport amb les proves, el Comú ha destinat 25 persones que treballaran en dos torns. Paral·lelament, 12 persones més s’encarregaran de l'atenció telefònica. En total, una quarantena de persones entre funcionaris, agents de circulació i personal de les tres societats de la corporació: Camprabassa, Sasectur i Escola Bressol.

Ara s’està treballant en la logística: buidatge de l’aparcament, trasllat dels abonats, retolació, cablejat elèctric, així com la desinfecció de l’aparcament.