Notícies


El Comú aprova una reducció del 10% en l’impost de radicació d’activitats comercials i en la taxa sobre l’enllumenat per pal·liar els efectes de la crisi

Casa Comuna ha acollit, avui, una sessió ordinària del Consell de Comú al llarg de la qual s’han tractat 19 punts.

Amb el vot unànime de tota la corporació, s’ha aprovat una Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària de l’any 2020 que implica la reducció del 10% sobre la quota aplicable a tots els obligats tributaris. Afecta a l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i a la taxa sobre enllumenat públic. Serà vigent aquest any i té com a objectiu contribuir a la recuperació econòmica dels negocis de la parròquia arran de la crisi sanitària.

En el mateix sentit, i després d’un error administratiu en la liquidació de l’impost de radicació i de la taxa sobre l’enllumenat públic, s’ha aprovat una Ordinació per la condonació d’un deute tributari a un grup d’obligats tributaris que durant els exercicis 2017, 2018 i 2019 han satisfet la quota per un import inferior. També es reconeix un deute tributari envers aquells obligats tributaris que han satisfet la quota de l’esmentat impost per un import superior.

La sessió també ha servit per aprovar l’Ordinació reguladora de l’accés motoritzat i/o rodat al medi natural. Així, es permet la lliure circulació d’un màxim de 4 vehicles motoritzats o rodats pels camins d’amplades superiors als 2,5 metres. Pel que fa als inferiors a 2,5 metres, només hi podran circular les motos de trial i bicicletes en un grup sempre inferior a 4. Els veïns que vulguin accedir a una propietat privada poden circular, únicament pels camins que donin accés a la propietat, amb qualsevol vehicle. La velocitat sempre ha de ser inferior a 20 km/h.

També s’han establert limitacions temporals en els sectors de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres. Els vehicles de més de dues rodes només hi podran circular des del segon diumenge de maig i fins el primer diumenge de desembre. Més enllà d’aquestes dates, només hi podran accedir els vehicles amb xenilla.

El control de la circulació el faran els agents de medi ambient del departament de Boscos amb la col·laboració dels agents de circulació, així com agents de Policia i del Cos de Banders.

Les sancions van dels 50€ als 3.000€.

També s’ha aprovat la modificació de l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia. Implica un canvi en les obligacions dels propietaris que, a partir d’ara, hauran de portar els seus gossos preferentment als pipicans, diluir l’orina amb aigua i retirar les matèries fecals netejant la via pública o el mobiliari i, a més,  estaran obligats a portar un ampolla d’aigua i bosses. En aquest sentit, el Comú ha creat 3 nous pipicans que entraran en funcionament els propers dies. Estan situats a l’aparcament del Trillà, a la zona de la Borda del Jaile i als Horts del Riu. També s’ha augmentat l’import de les sancions que passen a 150€.

En l’àmbit econòmic, s’ha aprovat la liquidació dels comptes de l’exercici 2019 que es tanca amb un superàvit d’1,06 milions d’euros i s’ha informat de les auditories de l’exercici 2019 de les societats Escola bressol laurèdia, S.A.U., Camprabassa, S.A., Sasectur, S.A.U. i Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.A.U.