Notícies


El Comú adjudica la construcció d’una captació i d’un dipòsit d’aigua al quart de Nagol

Entre els acords adoptats en el marc de la sessió del Consell de Comú celebrada aquest matí, destaca la construcció d’un nou dipòsit d’aigua a Nagol. Actualment, la capacitat d’emmagatzematge i subministrament d’aigua potable en aquest quart és de 250 m3. Una quantitat que abasteix les edificacions ubicades a Certers, Nagol, la urbanització Les Caubelles i la zona del Trillà. Com que el quart està experimentant un creixement important de població, i amb l’objectiu de preveure l’augment de consum d’aigua potable, és necessari executar una planificació a llarg termini de la xarxa actual. Per això, es construirà un dipòsit d’aigua potable de 1.000 m3 dividit en vasos diferenciats, del qual ara se n’executarà un amb una capacitat 500 m3. Els treballs s’adjudiquen per un import de 670.272,34 € i un termini de finalització de 210 dies.

Durant la sessió també s’ha modificat l’Ordinació de modificació de l’Ordinació del pressupost per a l’exercici del 2020. La Llei 9/2020 del 25 de juny de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, contempla unes recomanacions de contenció en les partides pressupostàries i de recursos humans sobre els pressupostos del 2020 i 2021. En aquesta línia, el Comú ha aplicat una rebaixa del 10% de la massa global salarial dels cònsols i consellers.

D’altra banda, també s’ha informat de la liquidació pressupostària del primer semestre de l’exercici del 2020. Els ingressos, a 30 de juny, eren de 4,7 milions d’euros, el que representa un 31,1% del pressupost i les despeses ascendien a 4,7 milions, un 26,5% d’execució. L’import executat d’inversions ha estat de 563.690 euros, un 11,3% del pressupost final. L’endeutament del Comú se situava a finals de juny en el 101% (14.184.416€).