Tràmits administratius Telèfon d'atenció: 871 700
Correu electrònic: tramits@comusantjulia.ad

iv>

Sol·licituds de medi ambient

Quant a les gestions administratives que cal dur a terme prop de l’administració comunal o central, els documents de sol·licitud i els corresponents llistats de documentació que cal adjuntar, es poden descarregar des d’aquests enllaços.


[T6-6951]
Sol·licitud d’autorització de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada
[T6-6952-2022]
Sol·licitud d’organització de grans esdeveniments en el medi natural
[T6-6953]
Sol·licitud d'extracció de fusta
[T6-6954]
Sol·licitud d'accés motoritzat i rodat a Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll Finestres

[U2-G001-2022]
Comunicat d’encesa de foc