Desaners i manadorsDesaners i manadors

Desaners

Del 2016 al 2019

QUART DE BAIX
Sr. Miquel Castelló Duró

QUART DE DALT
Sr. Marc Malea Ribes

QUART D’AIXIRIVALL
Sr. Josep Torné Estrella

QUART D’AUVINYÀ
Sr. Antoni Font Piguillem

QUART DE NAGOL
Sr. Josep Martí Pujol

QUART DE FONTANEDA
Sr. Jordi Sancho Martell

QUART DE BIXESSARI
Sr. Robert Capdevila Luque

Manadors

Del 2016 al 2019

QUART D’AIXIRIVALL
Sr. Jordi Fité Canet

QUART D’AUVINYÀ
Sra. Ricard Vicens Rodríguez

QUART DE NAGOL
Sra. Angelina Duró Solanelles

QUART DE FONTANEDA
Sra. Ester Calleja Ferreras

QUART DE BIXESSARI
Sr. David Gómez Prieto