Aparcaments comunalsAparcaments comunals

Aparcament comunal del Camp Gran

Descobert

Abonament mensual de les 20.00h a les 08.00h:
30,20€
Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,25€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,25€
Aparcament comunal Feixes del Rabató

Descobert

Abonament mensual 24 hores:
42,80€
Abonament mensual de les 20.00h a les 08.00h:
30,20€
Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
0,75€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,25€
Aparcament comunal El Trillà

Descobert

Abonament mensual 24 hores:
42,80€
Únicament per a abonats. Informació al servei de circulació 744021Aparcament comunal Plaça de la Germandat

Cobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,90€/h
Aparcament comunal Camp de Perot

Cobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,90€/h
Aparcament comunal Valireta

Descobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,25€/h
Abonament mensual 24 hores:
57,70€
De les 8.00h a les 20.00h:
1,25€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,25€
Aparcament comunal Prat Nou

Descobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,25€/h
Abonament diürn mensual de les 07.00h a les 19.00h (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) de desembre a octubre:
47,60€
De les 8.00h a les 20.00h:
1,25€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,25€

Aparcament comunal del Solà

Descobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,15€/h
Abonament mensual 24 hores:
56,70€
De les 8.00h a les 20.00h:
1,15€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,25€