Tràmits administratius Telèfon d'atenció: 871 700
Correu electrònic: tramits@comusantjulia.ad


Sol·licituds d'espais públics

Quant a les gestions administratives que cal dur a terme prop de l’administració comunal o central, els documents de sol·licitud i els corresponents llistats de documentació que cal adjuntar, es poden descarregar des d’aquests enllaços.


[T6-6401]
Sol· licitud d'utilització d’espais públics
 
  • Alta
  • Modificació
  • Baixa