Tràmits administratius Telèfon d'atenció: 871 700
Correu electrònic: tramits@comusantjulia.ad


Sol·licituds Cens de població

Quant a les gestions administratives que cal dur a terme prop de l’administració comunal o central, els documents de sol·licitud i els corresponents llistats de documentació que cal adjuntar, es poden descarregar des d’aquests enllaços.


[T6-6000]
Sol·licitud d'inscripció al Cens de Població
[T6-6001]
Sol·licitud de modificació al Cens de Població