Notícies


El Comú tanca el pressupost 2022 amb un saldo positiu de prop de dos milions d’euros i un grau d’execució del 87%

  • El Comú tanca el pressupost 2022 amb un saldo positiu de prop de dos milions d’euros i un grau d’execució del 87%
  • El Comú tanca el pressupost 2022 amb un saldo positiu de prop de dos milions d’euros i un grau d’execució del 87%
  • El Comú tanca el pressupost 2022 amb un saldo positiu de prop de dos milions d’euros i un grau d’execució del 87%

El Comú ha celebrat aquest matí un ple molt carregat de punts en l’ordre del dia en què un d’ells ha estat la liquidació de l’exercici pressupostari del 2022. Així, la corporació ha tancat els números de l’any passat amb un superàvit de 1.969.983,53 €. I tot, amb un elevat grau d’execució que s’han enfilat fins al 87% del total pressupostat que no ha estat suficient al criteri de la minoria que no ha donat suport en la votació.

Aquests guarismes positius representen un 17% més respecte la liquidació dels comptes del 2021, degut sobretot als ingressos no previstos procedents de l’impost de transmissions patrimonials i la cessió de terrenys. Pel que fa a les despeses, s’han liquidat més de 15 milions d’euros el que suposa un 77,57 d’execució del pressupost final que era de més de 18 milions i més d’un 10% sobre el període 2021. 

Amb aquestes xifres, el deute comunal a 31 de desembre de l’any passat se situa en 8,7 milions d’euros incloses totes les societats participades per la corporació. D’aquesta manera, la reducció del deute respecte del 2021 ha estat de més de 4 milions d’euros.

La sessió també ha servit per fer el seguiment de l’evolució dels comptes del primer trimestre de l’any en curs que s’ha tancat amb un superàvit de més de 321.000 euros. En el capítol de les inversions, s’han executat més d’1,3 milions d’euros, el que suposa un 12% del total pressupostat.

Un altre dels temes que també s’ha tractat ha estat l’adjudicació de la remodelació del parc infantil del Prat Gran a l’empresa Pidasa Serveis per un import de 394.955,98 euros, una obra que no ha comptat amb el suport dels consellers de Desperta Laurèdia, els quals s'han abstingut després de criticar els traspassos de diners d'una partida a una altra del pressupost per fer realitat el projecte.

Durant la sessió ordinària, la minoria ha lamentat l'increment del cost de l'obra, ja que la corporació havia previst inicialment un pressupost de 300.000 euros que s'ha vist incrementat a conseqüència de l'augment del cost dels materials. 

En altres punts de l’ordre del dia s’han aprovat diversos suplements de crèdit i ordinacions relacionades amb despeses d’urbanisme, l’adjudicació del transport públic parroquial, millores per als horts socials, la Ludoscola, l’arxiu, el fons bibliogràfic de la Biblioteca Comunal Universitària o la realització del projecte dels pisos tutelats.