Notícies


El Comú aprova per majoria la revisió del POUP per planificar necessitats futures de la parròquia

El Comú aprova per majoria la revisió del POUP per planificar necessitats futures de la parròquia

El ple del Comú ha aprovat aquest dimecres en sessió ordinària i per majoria una revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) que, seguint el principi d'estabilitat, tindrà una vigència mínima de 6 anys que es el període de revisió previst per la llei. Aquesta previsió, com la resta de reserva de sòl, respon a la voluntat planificadora del Comú en tenir el POUP una vigència mínima de 6 anys i que, per tant, fins l'any 2020 no es podrà revisar. Es per això que, en aquests darrers mesos, s'ha fet un esforç de planificació i d'anticipació a les necessitats futures de la parròquia. Segons ha explicat el conseller d’Urbanisme, Dot Jordi amb aquesta decisió “puntualment, s'han consolidat zones per al seu desenvolupament immediat”. És a dir, sense la necessitat de desenvolupar plans parcials feixucs i costosos, amb l'única finalitat d'afavorir nous pols comercials i logístics. Igualment, s'han consolidat altres zones per afavorir el desenvolupament de l'allotjament i el turisme rural en general. Pel que fa al pla especial de l'equipament de La Rabassa, s'ha previst l'ampliació del seu àmbit d'actuació al voltant de les zones actuals i a la zona de Montllobar a tocar de la carretera per la seva proximitat als serveis. Cal remarcar, ha dit Jordi que “aquesta ampliació no modifica el pla especial actual en quan a l'edificabilitat, usos i regulació urbanística”. En relació al sòl urbà consolidat de substitució, que engloba les urbanitzacions de la parròquia, cal recordar que es van crear polígons d'actuació per conservar-ne l'ordenació anterior i facilitar-ne així l'execució. S'han revisat alguns d'aquests polígons amb la finalitat de fer-los encara més viables. De fet, en els dos últims anys, s'han rebut 4 polígons i n’hi ha 3 més en fase d’execució. La revisió aprovada és continuista amb el POUP aprovat el 2006, refermant-ne l'estabilitat del marc urbanístic i deixant planificat el desenvolupament futur de la parròquia. Un dels altres punts de l’ordre del dia era l’aprovació d’un suplement de crèdit extraordinari de 240.000 euros per condicionar la carretera secundària 111, entre Fontaneda i el coll de la Gallina. Aquest pas es dóna perquè existeix un acord previ amb el Govern per tal que, un cop fets els treballs de preparació necessaris, l’Estat assumirà al 2015 el finançament de l’enquitranament que pot rondar els 400.000 euros. L’interès de l’executiu en aquesta infraestructura està lligat a la promoció turística d’Andorra ja que aquesta zona ha acollit un final d’etapa de la Vuelta ciclista a Espanya amb molt d’èxit, però el mal estat actual és el motiu que els organitzadors han esgrimit per tornar a portar la ronda espanyola de nou. Actualment, la carretera del coll de la Gallina està asfaltada des de l’inici de Bixessarri fins a dalt del port, però posteriorment queden uns cinc quilòmetres de pista forestal que desemboquen a la carretera de Fontaneda i és aquest el tram que s’enquitranarà. En el cas del Comú, hi ha un interès en què la parròquia esdevingui un lloc de referència i estat per als practicants del ciclisme. També s’ha aprovat la nova estructuració de l’endeutament de Naturlandia que ara tindrà fins al 2029 per refinançar dos terços del seu deute. Així, Camprabassa disposarà de 15 anys per tornar una mica més de 5,7 milions d’euros dels prop de nou del deute total. Igualment, s’ha aconseguit un termini de carència de retorn del capital dels préstecs de 3 anys que permetrà que a finals d’any el “cash flow” de Camprabassa presenti unes xifres positives. El conseller de Finances Joan Besolí ha qualificat com d’existòs l’acord amb les entitats.